Sıkça Sorulan (SS)

• Dış sınavlar ile yeterlik
• Kayıtlar
/ Eğitim ücretinin ödenmesi
• Yarıyıl izni
• Eğitim süresi
• Düzeyler
• Düzey / Sınıf Değişikliği
• Not bilgileri ve sınav sonuçları
• Yaz okulu
• Devamsızlık
•
Eğitim süresi sonundaki seçenekler
• Kayıt sildirme
• Öneri, dilekçe ve diğer bilgilerDış sınavlar ile yeterlik

1. Dış sınav ile yeterlik nedir?

1.1 Öğrencilerin ingilizce dil yeterlikleri Bilkent Üniversitesi tarafından geçerli sayılan uluslararası sınavların veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının sonuçlarına göre de belirlenebilir. Bu sınavlar ve yeterlik için alınması gereken puanlar Üniversite Senatosu tarafından saptanarak duyurulur.

1.2 Bilkent Üniversitesi dış sınav sonuçlarının  güvenilirliği  konusunda araştırma  yapabilir,  dış sınav  ibraz  eden öğrencileri sınava  alabilir ve  şüpheli bulduğu dış sınav sonuçlarını  kabul etmeyebilir.

1.3 Dış sınav sonuçları, girildiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir.

1.4 Dış sınav başvurularının değerlendirilmeye alınması için öğrencinin yarıyıl kaydının yapılmış olması gereklidir.


2. Elden verilen dış sınav sonuçları kabul edilir mi?

Sadece dış sınav veren kurumlar tarafından Bilkent Üniversitesine gönderilen sınav sonuçları geçerlidir.
 
Öğrencilerin elden getirdikleri dış sınav sonuçları İngilizce Hazırlık Programından muafiyet için kabul edilmemektedir.
 
3. Dış sınav sonucunun en geç hangi tarihe kadar ve nereye gönderilmesi gerekiyor?

Öğrencilerin bölümlerine başlayabilmeleri için orjinal dış sınav sonuçlarının Bilkent Üniversitesine ders kayıtlarının son gününe kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Bilkent Üniversitesi sadece dış sınav veren kurumlar tarafından gönderilen sınav sonuçlarını kabul etmektedir. Elden verilen sınav sonuçları kabul edilmemektedir. Girdiğiniz dış sınavın mutlaka Bilkent Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen koşullar çerçevesinde geçerli bir sınav sonucu olduğunu lütfen kontrol ediniz.

4. Dışarıdan Hazırlanan ve Hazırlık Beklemeli statüdeki öğrencilerin dış sınav sonucu kabul edilir mi?

Bu statüdeki öğrencilerin dış sınav sonuçları, yarıyıl kayıtlarının yapılmış olması koşulu ile kabul edilir.

5. Dış sınav sonucum kabul edilmeyebilir mi?

Bilkent Üniversitesi dış sınav sonuçlarının  güvenilirliği  konusunda araştırma  yapabilir,  dış sınav  ibraz  eden öğrencileri sınava  alabilir ve  şüpheli bulduğu dış sınav sonuçlarını  kabul etmeyebilir. Yeni kayıt olan öğrencilerin bu ihtimali göz önüne alarak akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir.

6. Hangi sınav merkezlerinden alınan dış sınavlar kabul ediliyor?

Dış sınavın yapılacağı tarihten önce İngilizce Hazırlık Programı'nda eğitim görmeye başlamış  olan  öğrencilerin,  sınav  tarihinden  en  az  21  gün önce  yazılı  olarak  İngiliz  Dili  Meslek Yüksekokulu'na başvurarak sınav başvuru belgelerini ibraz etmeleri gereklidir. Bu öğrenciler sadece  aşağıda listelenen sınav merkezlerinde sınava  girebilir;  başka merkezlerde girilen sınavlar kabul edilmez.

TOEFL sınav merkezleri:
. Türk - Amerikan Derneği (Ankara)
. TOBB Üniversitesi (Ankara)
. Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)

IELTS sınav merkezleri:
. British Council (Ankara)

FCE sınav merkezleri:
. British Council (Ankara)

7. İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak için hangi dış sınavlardan kaç puan almak gerekir?

Lisans programı öğrencileri için:

• Cambridge English: CAE sınavından "C";

• Cambridge English: FCE sınavından "B"; 

• IELTS akademik sınavının her bölümünden 5.5 puan almış olmak koşuluyla genel ortalamadan 6.5 puan;

• TOEFL iBT (internet-based) sınavından 87 puan;

• YDS sınavından 87 puan;

İDMYO İngilizce Hazırlık Programından muafiyet için geçerli kabul edilir.
Dış sınav sonuçları girildiği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir.
 

TOEFL sınavıyla ilgili detaylı bilgi almak için:

http://www.idmyo.bilkent.edu.tr/toefl.html

TOEFL sınav merkezleri ile ilgili bilgi  için:

Türk - Amerikan Derneği (Ankara):   http://www.taa-ankara.org.tr

TOBB Üniversitesi (Ankara): http://ydb.etu.edu.tr/tr/ydb/content/ets-resmi-toefl-ibt-merkezi

Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul): www.transint.boun.edu.tr/toefl

IELTS sınavıyla ilgili detaylı bilgi almak için:
 

http://www.idmyo.bilkent.edu.tr/ielts.html

IELTS sınav merkezi ile ilgili bilgi  için:

http://www.ielts.org

FCE sınavıyla ilgili detaylı bilgi almak için:

http://www.idmyo.bilkent.edu.tr/fce.html

FCE sınav merkezi ile ilgili bilgi için:
  
http://www.cambridgeesol.org/exams/fce/

Kayıtlar / Eğitim ücretinin ödenmesi

İngilizce Hazırlık Programına devam eden öğrencilerin yarıyıl başındaki kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Öğrencilerin kayıt işlemleri, İngilizce Hazırlık Programına başlayacakları ilk yarıyıl dışında, eğitim ücretlerinin yatırılması yoluyla yapılmaktadır. Bilkent Üniversitesine en geç Bilkent Üniversitesi Akademik Takvimde http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/academic/calendar belirtilen tarihte ücretini yatıran öğrencilerin, bunun dışında bir işlem yapmaları ya da banka dekontlarını okula ulaştırmaları gerekmez.

Eğitim ücretleri ile ilgili bilgiye
http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/admission/kayit/mevcut_kayit.html adresinden ulaşabilirsiniz.
 

Yarıyıl izni

1. İngilizce Hazırlık Programında öğrenime ara vermek için şartlar nelerdir? Kaç yarıyıl izin alınabilir?

    İngilizce Hazırlık Programında haklı ve geçerli nedenlerle  bir ya da iki yarıyıl izin almak için başvuruda bulunulabilir.   
 

2. Yarıyıl izni almak için hangi evraklar gerekmektedir?

     Yarıyıl izni için gerekli evraklar ile bilgiye http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/admission/yariyil_izni.html adresinden ulaşabilirsiniz.

3. Yarıyıl izni başvurusu nereye yapılır?

     3.1. Yarıyıl izni başvurusu yapmak için öncelikle Bilkent Ünivesitesine kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

     3.2. Yarıyıl izni başvuruları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır. Başvurular İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir

4. Yarıyıl izni başvurusu yaptıktan sonra izlenmesi gereken yol nedir?

Dönem izni başvuruları İDMYO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu öğrencilerin adreslerine gönderilir. Başvuru İDMYO Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmediği takdirde eğitim ücretinin kalan kısmının ödenmesi gerekir.

Eğitim süresi

1. İngilizce Hazırlık Programında eğitim süresi nedir ?

İngilizce Hazırlık Programı’nın normal süresi bir yıldır. Öğrenciler bu programı en çok iki yılda bitirmek zorundadır. İkinci yarıyıl sonunda yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda veya bunu izleyen eğitim-öğretim yılı başında verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı olamayan veya bu sınavlara girmeye hak kazanamayan öğrenciler, ilave olarak bir veya iki yarıyıl İngilizce Hazırlık Programı’na devam ederler ya da İngilizce dil bilgilerini bir veya iki yarıyıl boyunca kendi imkanlarıyla geliştirmek üzere Dışarıda Hazırlanan öğrenci statüsüne geçmek için başvuruda bulunabilirler.

2. İngilizce Hazırlık Programına devam eden ve bu programı bir akademik yıl sonunda bitiremeyen öğrencilerin seçenekleri nelerdir?

i. Öğrenciler, birinci eğitim-öğretim yılını izleyen akademik yılda, kaldıkları düzeyden başlayarak, İngilizce Hazırlık Programına en fazla iki yarıyıl daha devam edebilirler. Öğrencilerin kalan süreleri içinde (bir akademik yıl) Programı tamamlamaları gerekir. Bu öğrenciler güz yarıyılı sonunda (Ocak) yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında veya Bahar Yarıyılı sonunda (Haziran) yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavının ikinci aşamasında başarılı oldukları veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen bir dış sınav sonuç belgesi getirdikleri takdirde, kabul edildikleri lisans ve ön lisans eğitim programlarına başlarlar.

ii. İkinci yarıyıl sonunda yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında veya izleyen eğitim öğretim yılı başında verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavının ikinci aşamasında başarılı olamayan veya bu sınavlara girmeye hak kazanamayan öğrenciler İngilizce dil bilgilerini kendi imkanlarıyla geliştirmek istedikleri takdirde Dışarıda Hazırlanan öğrenci statüsüne geçmek için bildirimde bulunabilirler. Bir yıllık bu süre İngilizce Hazırlık Programı toplam eğitim süresine dahil edilir. Bu öğrenciler yarıyıl sonunda (Ocak ve Haziran) verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit I. Aşama sınavına girerler. Başarılı oldukları taktirde İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit II. Aşama (COPE) sınavına girerler.      Bu sınavlarda başarılı oldukları takdirde veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen bir dış sınav sonuç belgesi getirmeleri durumunda, kabul edildikleri lisans ve ön lisans eğitim programlarına başlarlar. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler Hazırlık Beklemeli statüde kayıt yaptırabilirler.

Bu öğrenciler akademik yıl başında bir yıllık eğitim ücretinin yarısını öderler.

Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (www.osym.gov.tr) tarafından, başka bir üniversitede ya da kayıtlarının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması  halinde, yakın programlardan birine yerleştirilmeleri ile ilgili bilgiyi Bilkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünden edinebilirler.

3. Yukarıdaki seçeneklerle ilgili olarak öğrencilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler nelerdir? 

i. Birinci eğitim-öğretim yılını izleyen akademik yılda, kaldıkları düzeyden başlayarak İngilizce Hazırlık Programına devam etmek isteyen öğrenciler en geç Bilkent Üniversitesi Akademik Takvimde http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/academic/calendar belirtilen en geç ders ekleme / bırakma son günü mesai bitimine kadar ücretlerini yatırarak derslere devam ederler. Bu öğrencilerin yapmaları gereken başka bir işlem yoktur.

ii. Birinci eğitim-öğretim yılını izleyen akademik yılda İngilizce dil bilgilerini bir veya iki yarıyıl boyunca kendi imkanlarıyla geliştirmek üzere Dışarıda Hazırlanan öğrenci statüsüne geçmek isteyen öğrencilerin en geç Bilkent Üniversitesi Akademik Takvimde http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/academic/calendar belirtilen ders ekleme / bırakma son gününe kadar Merkezi Evrak Müdürlüğü aracılığı ile (Bilkent Üniversitesi, İdari Birimler Binası, B 04) dilekçe vererek bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Bildirimde bulunmayan öğrencilerin kayıt yaptırarak İngilizce Hazırlık Programına devam edecekleri öngörülür.


Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (www.osym.gov.tr) tarafından, başka bir üniversitede ya da kayıtlarının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması  halinde, yakın programlardan birine yerleştirilmeleri ile ilgili bilgiyi Bilkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünden edinebilirler.


Düzeyler

1. Öğrencilerin okumaları gereken düzeyleri ne kadar süre içinde bitirmeleri gerekir?
   
Öğrencilerin tamamlamaları gereken tüm düzeyleri bitirmek için verilen süre iki yıldır.

2. Öğrencilerin okuduğu bir düzeyi en fazla kaç defa tekrar etme hakkı vardır?

Düzeylerin tekrarı İngilizce Hazırlık Programı süresi (iki yıl) ile sınırlı olup verilen bu süre içinde okunması gereken tüm düzeylerin tamamlanması ve İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına girilerek başarılı olunması gerekmektedir. Düzey / Sınıf Değişikliği

1. İngilizce Hazırlık Programına devam eden öğrencilerin belirlenen düzeylerini / sınıflarını değiştirmeleri mümkün müdür?

Öğrencilerin düzeyleri akademik yıl başında girdikleri sınavlar ile belirlenir. Düzeylerinin ilerlediğini düşünen öğrenciler için düzey değişikliği sınavı yapılmaz. Bu öğrencilere dış sınavları almaları önerilir.

Öğrencilerin kurs başlarında belirlenen sınıflarında değişiklik yapılmaz. Üniversitemiz Engelli Öğrenciler Birimi ile ilişkili olarak özel gereksinimi bulunan öğrencilerimiz için öngörülen sınıf ve sınav düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu konudaki bilgiye http://www.idmyo.bilkent.edu.tr/ozelgereksinimliogr.html adresinden ulaşabilirsiniz.Not bilgileri ve sınav sonuçları

1. Öğrencilerin akademik kayıtlarının takip edilebileceği bir internet sitesi var mıdır?

Öğrenciler derslere devam ve sınav notları ile ilgili bilgilerini öğrenci numarası ve şifresini kullanarak https://stars.bilkent.edu.tr/srs adresinden öğrenebilirler.

2. Sınav sonucu tekrar degerlendirilir mi?

Öğrenciler, ilgili notun ilanından sonra en çok 5 iş günü içinde Doğu Kampüs, Hazırlık N Binası CZ 01'e dilekçelerini teslim ederek, sınavlarının tekrar incelenmesini isteyebilirler.Yaz Okulu

1. İngilizce Hazırlık Programı Yaz Okulu şartları nelerdir?

    
Lütfen, ana sayfadaki duyuruları takip ediniz


Devamsızlık

1. Devamsızlık limiti nedir?

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenciler derslerin ve uygulamaların %100'üne devam etmekle, yapılan sınavlara ve çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Hastalık, disiplin cezası veya diğer zorunlu gerekçeler dahil, belgelenmiş veya belgelenmemiş herhangi bir nedenle derslere %90’dan daha az katılmış öğrenciler ders-içi yükümlülükleri sağlayamamış kabul edilir.

2. Mahkemede bulunma ya da bir yakının vefat etmesi durumunda okula devam edilemediğinde ne  yapmak gerekir?

Mahkemede bulunulacaksa mahkeme kağıdının ya da birinci dereceden yakının vefat durumunda vefat belgesinin Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu N Binası         CZ 01’e dilekçe yazarak teslim edilmesi gerekmektedir.

3. Sınava girmeyen öğrencilerin hakları nelerdir?

İngilizce Hazırlık Programında kurs içinde yapılan ara sınavların (CAT) ve İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavının (COPE) telafisi yoktur. Kurs sonunda yapılan Düzey Bitirme Sınavına sağlık mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler telafi sınavı almak için durumları ile ilgili dilekçe ve raporlarıyla, Okul Yönetimi tarafından belirlenen tarihlerde Okul Yönetim Kuruluna başvurabilirler. Sağlık raporlarının rapor bitim tarihinden itibaren 3 iş günü içinde Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi tarafından onaylanması gerekmektedir. Sağlık Merkezi onayı olmayan raporlar telafi sınavı için değerlendirmeye alınmaz.
  

Eğitim süresi sonundaki seçenekler

1. İngilizce Hazırlık Programını 2 yılda bitiremeyen öğrencilerin seçenekleri nelerdir ?


Programı 2 yıl içerisinde bitiremeyen öğrenciler Hazırlık Beklemeli statüde kayıt yaptırabilirler.

Hazırlık Beklemeli Öğrenciler

Hazırlık Beklemeli statüdeki öğrenciler her yarıyıl başında o yarıyıla ait tam eğitim ücretinin (burs veya indirim uygulanmadan) dörtte birini ödeyerek kayıt yaptırırlar. Akademik takvimde belirtilen ders ekleme / bırakma süresi bitene kadar kayıt yaptırmamış öğrencilerin Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 1.7. maddesi uyarınca ücret ödememe nedeniyle üniversiteyle ilişkileri kesilir. Hazırlık Beklemeli öğrenciler yarıyıl sonunda yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı oldukları veya Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen biçimde bir dış sınav sonuç belgesi getirdikleri takdirde kabul edildikleri lisans ve ön lisans eğitim programlarına başlarlar. Dış sınav başvurularının değerlendirmeye alınması için öğrencinin yarıyıl kaydının yapılmış olması gereklidir.

Yarıyıl sonunda İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı olamayan öğrenciler izleyen yarıyılda yeniden bu statüde kayıt yaptırabilirler. Hazırlık Beklemeli öğrenciler izinli sayılmak için başvuramazlar.

Hazırlık Beklemeli öğrenciler Bilkent Üniversitesi burslarından veya indirimlerinden yararlanamazlar. Kapsamlı, tam veya %50 burslu öğrenciler İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı olarak lisans ve ön lisans eğitim programlarına başlarlarsa, söz konusu burslarından yararlanmaya devam ederler.

Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (www.osym.gov.tr) tarafından, başka bir üniversitede ya da kayıtlarının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması  halinde, yakın programlardan birine yerleştirilmeleri ile ilgili bilgiyi Bilkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünden edinebilirler.

Kayıt sildirme

1. Kayıt sildirme işlemi nasıl yapılmaktadır?

İngilizce Hazırlık Programından kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne giderek kayıt sildirme işlemi yapmaları gerekmektedir.

Öneri, dilekçe ve diğer bilgiler

1. Ulaşım ve kafeteryalar ile ilgili istek ve öneriler nereye yapılır?

Kafeteryalar Müdürlüğü’ne kafemud@bilkent.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Ulaşım Müdürlüğü’ne
ulasim@bilkent.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

2. İngilizce Hazırlık Programına yönelik öğrenci dilekçeleri nereye verilir?

İngilizce Hazırlık Programına yönelik dilekçeler, İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Doğu Kampüs, N Binası CZ 01’e verilir. Dilekçelerin bizzat öğrenci tarafından yazılması ve imzalanması gerekmektedir.

Not: Dönem İzni Başvuru ve Bildirim formları ile ilgili dilekçelerin eskiden olduğu gibi Merkezi Evrak Müdürlüğü aracılığı ile Yüksekokulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu:
Doğu Kampüs,
N Binası
CZ 01
 

Merkezi Evrak Müdürlüğü:
Merkez Kampus
İdari Birimler Binası
B 04
Tel: 2901231

3. Bilkent Üniversitesinde disiplin cezası getirecek suçlar nelerdir?

Bilkent Üniversitesi
Öğrenci Disiplin İlke ve Kurallarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/admin-unit/hukukm/disiplin.html#1

 

 

Bilkent Üniversitesi haber vermeksizin web sitesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar © 2010